Student

Skal du studere ved UiT Norges arktiske universitet bør du besøke universitetets sine hjemmesider.
Her finner du informasjon om studentbolig, barnehager og fritidsaktiviteter.

Tilreisende studenter som skal gå videregående skole kan sjekke ut Alta videregående skole sin hjemmeside

Familie

Flytter du til Alta med barn, vil informasjon om barnehager, skoler og SFO være interessant.

Her finner du oversikt over kommunale og private barnehager

Her finner du oversikt over skoler og SFO

Er du usikker på hvilken skole du skal starte på?
Se vårt kart over opptaksområder for barne- og ungdomsskoler.

Helse

I Alta kommune er legetjenestene organisert i 5 ulike praksiser
Oversikt over legetjenester finner du her

I tillegg er legevakta bemannet 24/7, fødestua tilbyr svangerskapsomsorg og fødselstilbud for gravide og Finnmarkssykehuset utfører spesialisthelsetjenester innenfor flere områder.

Dersom du ønsker å finne fastlege kan du gjøre det via helsenorge.no sine tjenester

Arbeidssøkende

Oppdatert informasjon om ledige stillinger i Alta kommune finner du til enhver tid under ledige stillinger siden vår.
Andre ledige stillinger i Alta finner du på Nav.no

Melding om flytting

Har du husket å melde fra til Posten og Folkeregistret.

Banken din henter adresseinformasjonen fra folkeregisteret så det er viktig at informasjonen hos folkeregisteret er riktig. Det er også viktig å merke postkasse med navnet på alle som bor i huset slik at postbudet finner fram.