Hva skjer nå?

Kommuneplanens samfunnsdel handler om hva vi skal satse på de neste årene, og hvordan vi skal oppfylle FNs bærekraftsmål. For å bli den kommunen vi ønsker å være, må vi ha noen mål og planer å strekke oss etter. Kommuneplanen er viktig for deg som innbygger fordi den legger rammene for alle tjenester Alta vil tilby de neste årene. 

Som innbygger får du nå muligheten til å påvirke samfunnsdelen. I denne prosessen ønsker vi å få innspill fra deg om hvordan du ønsker å ha det i Alta. Du lurer kanskje på hva du kan komme med innspill på? Dette kan være alt fra konkrete innspill til større tanker om utviklingen av Alta. Har du tenkt på hvordan du ønsker at Alta-samfunnet skal være i fremtiden? Ønsker du flere kulturtilbud? Bedre tilrettelegging av digitale løsninger? Flere møteplasser? Gi innspill på det som interesserer deg og står ditt hjerte nærmest. 

På Alta kommune sin hjemmeside kan du følge med på hvordan du kan bidra med innspill. Vi skal også ha møter med representanter fra hele bredden av befolkningen. Et program over ulike aktiviteter du kan delta på vil legges ut på vår hjemmeside snarlig. 

Uansett hvordan du ønsker å bidra, så gleder vi oss til å høre fra deg! 

Du kan lese planprogrammet her

Kontakt

Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til:

Arealplanlegger Annette Åsgård
annette.asgard@alta.kommune.no 

Arealplanlegger Therese Nilsen
therese.nilsen@alta.kommune.no