Forord

Et klart og mottakertilpasset språk i tekstene fra Alta kommune sikrer at innbyggerne vet om våre tilbud og tjenester, og hvilke muligheter, rettigheter og plikter de har. Ikke alle tekster kan være enkle, og ikke alle tekster kan være helt fri for fagspråk. Det viktige er at tekstene våre er tilpasset mottakeren. Noen ganger handler dette om å rydde opp og lage en logisk struktur. I andre tekster handler det om å fi nne gode løsninger, for å forene komplisert juss og klart språk.

Dette er en felles språkprofi l laget for alle ansatte i Alta kommune. Den er et hjelpemiddel for deg som skriver brev, e-post, rapporter, notater, saksdokumenter, nettinformasjon eller lignende. Målet er at kollegaene dine, innbyggerne i Alta kommune og andre mottakere av det du skriver, skal forstå budskapet ditt.

Godt språk er god service. Hvordan vi velger å uttrykke oss, sier noe om hvem vi er. Når vi velger klart og tilgjengelig språk, lever vi ut verdiene våre: åpenhet, trygghet og respekt.


Lykke til med skrivingen!
Bjørn-Atle Hansen
rådmann