Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om organisasjonen

Åpenhet, trygghet og respekt

er de tre grunnprinsippene Alta kommune styres etter.

Rådmannen er øverste administrative ansvarlige, og sammen med stab drifter han Alta kommune som arbeidsgiver for nesten 2.000 ansatte fordelt på 42 virksomheter på tre ulike tjenesteområder.

Alta kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Dette ansvaret ivaretas gjennom delegering av ansvar og myndighet fra Kommunestyret, via rådmannen til kommunallederne og videre til virksomhetslederne. 

Alta kommune vedtok 22. juni 2015 «Alta Vil» - Kommuneplanens Samfunnsdel, som uttrykker kommunens og altasamfunnets felles ambisjon for samfunnsutviklingen mot år 2027. «Alta vil» finner du igjen i økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og alle andre kommunale planer. «Alta vil» er også kommunepolitikernes hovedverktøy for å gi en samlet og synlig retning på Altas utvikling i et 12-årsperspektiv.


 

Fotocollage

Aktuelt