Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om organisasjonen

Åpenhet, trygghet og respekt

er de tre grunnprinsippene Alta kommune styres etter og skal danne grunnlaget for handlingene til våre folkevalgte, våre ledere og våre ansatte i det daglige.

Kommunedirektøren er øverste administrative ansvarlige, og sammen med stab drifter direktøren Alta kommune som arbeidsgiver for over 2.000 ansatte. 

Alta kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger, men vi skal også levere gode tjenester til våre innbyggere. For å klare dette må vi være en god arbeidsgiver for våre ansatte. Hos oss skal man se frem til å gå på jobb, møte kollegaer og brukere. Vi er seriøs og profesjonell – både for ansatte og samarbeidspartnere.

Vi har en felles ambisjon for utviklingen av Alta, vedtatt av Kommunestyret, i dokumentet  «Alta Vil» - Kommuneplanens Samfunnsdel, Denne er nå på høring og skal danne grunnlaget for videre vekst de neste 12 årene. «Alta vil» finner du igjen i alle sentrale planer og dokumenter kommunen styrer etter, for å gi en samlet og synlig retning på Altas utvikling.


Både innbyggere og ansatte skal gjennom medvirkning og tilbakemelding være med på å påvirke våre organisasjonen og våre tjenester

 

 

Kommunedirektør legger frem budsjett

Aktuelt