Årsberetning

Årsberetningen viser de viktigste endringene på transport- og godssiden ved Alta Havn.

Årsberetning 2021

Tidligere årsberetninger
Årsberetning 2020
Årsberetning 2019