For perioden 2019 – 2023 har styret følgende medlemmer:

  • Tine Klevstad, styreleder
  • Leif Åsmund Nilsen, nestleder
  • Hege Christin Bjørkmann
  • Espen Joramo
  • Arnt Trygve Nilsen

 

Møtekalender
Havnestyret har planlagt fem møter i 2022.

  • 17. februar
  • 24. mars
  • 2. juni
  • 22. september
  • 24. november