Ordinær parkeringsavgift er nå 30 kroner per time.  
På P7 koster det 30 kroner per time, og har en makspris på 120 kroner.

Du må betale avgift på de kommunale parkeringsplassene i Alta sentrum mellom klokken 10.00-20.00 på hverdager og 10.00-18.00 på lørdager.

Priser på parkeringskortene er justert i henhold til prisindeksjusteringen, som er vedtatt av kommunestyret.

Langtidsparkering (årskort) på P12 koster nå 12 612 kroner.

Det er også nye priser på parkeringen hos Scandic. Prisene her er nå 30 kroner per time og makspris 150 kroner per døgn. 

Se oversikt over alle kommunale parkeringsplasser