Informasjon om friluftslivets uke

Friluftslivets uke er en årlig nasjonal feiring av norsk  natur og friluftsliv gjennom en hel uke i august/september over hele landet.  I forbindelse med årets Friluftslivets uke 31. august til 8. september inviteres det nå til en felles friluftsfest i Alta, hvor ulike aktører – frivillig lag og foreninger/kommunale instanser som skoler, barnehager og andre tjenester/ private aktører bidrar med sine arrangementer, med informasjon til innbyggerne  i Alta samlet på en plass!

Les mer på linken: Friluftslivets uke 31.august - 8. september 2024

Tips til friluftsaktiviteter: 
Medlemsmøter utendørs
Fellesturer med jobben
Friluftsmarked
Telttur eller hengekøyetur 
Bålkos i nærmiljøet
Nærturer eller lengre vandreturer
Sykkelturer
Toppturer
Bærplukk
Fjæraturer
Arrangerte aktiviteter/konkurranser o.l.
Utekafe
Utendørskonserter
Terrengløp
O-løp
Kaldbad

 

Behov for tilskuddsmidler til friluftsaktiviteter?

Rammer for tilskuddene er: 
-    På tur med ordføreren
-    Lavterskel folkehelse
-    Strandrydding
-    Skoler
-    Barnehager
-    Barn og ungdom
-    Flyktninger
Søk tilskudd hos Finnmark Friluftsråd: post@perletur.no 

Alta-kalenderen

Når det ligger arrangementer i kalenderen, så vil visningen under endre seg og arrangementene kommer frem.

Informasjon vil også bli lagt ut på kommunens hjemmeside for dem som ikke ønsker å bruke appen.