Derfor er det endringer

Som et ledd i arbeidet med rekruttering og stabilisering av fastleger er det nødvendig å gjøre en del omrokkeringer på ulike fastlegelister. Er du usikker på om du er berørt, og tilhører en av de tre nevnte legene, så kan du logge deg inn på helsenorge.no. Men husk at endringene ikke vil vises hos Helse Norge før datoene som er oppgitt under.

Informasjon om pasientlisten til Titus Gylvin

700 pasienter flyttes fra Sentrum legepraksis til Stilla legesenter med sin fastlege Titus Gylvin fra mandag 19. februar 2024. 

 

Informasjon om pasientlisten til Martin Sulek

600 pasienter fra «liste uten fastlege», som har hatt Martin Sulek som vikar ved Elvebakken legesenter, flyttes til Stilla legesenter fra 1.mars. 

100 pasienter fra samme liste overføres Ragni Sandvik og blir dermed gjenværende på Elvebakken Legesenter. I tillegg overføres ytterligere 100 pasienter til vikarstyrt liste ved Elvebakken legesenter. Her arbeides det med rekruttering av ny fastlege. 50 pasienter flyttes til nyopprettet liste på Sentrum legepraksis. Her arbeides det også med rekruttering av ny fastlege.

Informasjon om pasientlisten til Ragni Sandvik

Ragni Sandvik flytter 1. mars til Elvebakken legesenter og tar med seg sine 600 pasienter på listen fra Stilla legesenter. 
 

Helfo gjør tilfeldig uttrekk

Det er Helfo som tar tilfeldig uttrekk av hvilke pasienter som berøres. Kommunen har ingen mulighet til å påvirke uttrekket. Helfo informerer innbyggere som er berørt om ny fastlege.

Helfo informerer ikke om bytte av legesenter, men om bytte av fastlege.