Frisklivssentralen i Alta, i samarbeid med lokale kontaktpersoner, starter Nærmiljøtrimmen, som er lokal lavterskel gruppetrening.

Det er gruppa selv som styrer treninga. Treningsprogrammet er utarbeidet av frisklivssentralen, i samråd med de lokale kontaktpersonene.
Tilbudet er gratis. 


Påmelding gjøres via Spond: https://spond.com/landing/group/BAHHX