De fire bedriftene som er trukket ut og får hver sitt næringslivsdøgn viser bredden og mangfoldet i Altas næringsliv - fra lokale til internasjonale aktører og fra kulturnæring til industri.

Disse fire bedriftene har fått døgn:

  • Sibelco Nordic AS, avdeling Stjernøy
  • Alta Live 365
  • Avju Solutions AS
  • Canyon jakt og fiske AS

 

Derfor lodder vi ut næringslivsdøgn

Alta kommune ønsker å bruke fiskedøgnene til å skape øke aktivitet i lokalt næringsliv. Næringslivsaktører som ser muligheten til å bruke fiskedøgn i Altaelva som et verktøy for å utvikle sin virksomhet og bidra til vekst og økt aktivitet i Alta, inviteres derfor til å være med i konkurransen om disse døgnene. Dette gjøres ved å sende en velbegrunnet søknad der formålet med aktiviteten kommer tydelig fram. Søkere må presentere en foreløpig skisse til program og beskrivelse av turens faglige innhold, samt hvilke aktører eller deltakere man ønsker å invitere med seg.

Ved utvelgelsen vil det være viktig at bedriften kan presentere et troverdig opplegg med faglig innhold, hvor blant annet mål og forventninger til resultat omtales. Alta kommune vil sammen med Alta Næringsforening stå for utvelgelsen.