Hele Byløypa er 21 km lang, men kan deles opp i flere korterer turer. Fra 15. februar vil det være 6 poster langs løypa. Alle som tar 4 poster får premie.

Byløyperennet varer fra 15. februar til  ca 11.april. I fjor var det 933 deltakere, hvor mange blir det i år?

Sett av datoen, mer informasjon kommer etterhvert!