Frisør- og hudpleievirksomheter 
Lokaler som skal brukes til frisør- og hudpleievirksomheter, inkludert solarier, skal meldes til kommunen, mens lokaler som skal brukes til tatovering eller hulltaking/piercing skal godkjennes. Dette reguleres gjennom forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet.

Melding skal sendes:

  • før lokalene tas i bruk
  • ved eierskifte
  • ved større endringer og utbygginger

Alle frisør- og hudpleievirksomheter plikter etter forskriften å sende inn melding. Skjemaet skal også brukes av eksisterende virksomheter som ikke tidligere har sendt melding.

Frisører og hudpleievirksomheter som driver med f.eks. ørehulltaking, permanent make-up, microneedling eller microblading, må søke om godkjenning på lik linje med virksomheter som driver med tatovering og piercing.
Se siden om tatovering 

Miljørettet helsevern i kommunen fører tilsyn med at hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter blir etterfulgt.  Den som eier eller driver en slik virksomhet skal sørge for at bestemmelsene i forskriften overholdes, slik at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.  Virksomheten skal etablere et internkontrollsystem som beskriver de hygieniske rutinene som gjelder for driften.


Solarievirksomheter 

Solarier skal meldes til kommunen i likhet med andre hudpleievirksomheter. Se over.

I tillegg skal alle solstudioeiere, forhandlere og leverandører av solarier melde sin virksomhet til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i henhold til forskrift om strålevern og bruk av stråling.
Du finner mer informasjon om krav til solarier og solarieeiere på  DSA sine nettsider.

 

Kjøletårn og luftskrubbere 

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer i driften. Dette reguleres av forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a.
Virksomheter skal i forbindelse med meldingen legge frem for kommunen en vurdering av innretningen utført av et akkreditert inspeksjonsorgan. En slik vurdering skal gjøres hvert femte år.
 

Campingplasser
Campingplasser skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Dette reguleres av §14 i forskrift om miljørettet helsevern.
For mer informasjon, ta kontakt med Miljørettet helsevern. 


Asylmottak
Asylmottak skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Dette reguleres av § 14 i forskrift om miljørettet helsevern.
Miljørettet helsevern har utarbeidet meldeskjema som kan brukes. For mer informasjonen eller for å få disse tilsendt, ta kontakt med Miljørettet helsevern.

Dette er skjema som ansvarlige for asylmottakene skal fylle ut, ikke privatpersoner eller firmaer som leier ut bygg eller boliger til mottak. 


Forsamlingslokaler og lokaler for undervisning
Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer.
Dette reguleres av § 14 i forskrift om miljørettet helsevern. § 10 i forskriften stiller krav til helsemessige forhold i slike lokaler, bl.a. om inneklima, renhold, sanitære anlegg, psykososialt miljø og forebygging av ulykker, skader og smittsomme sykdommer.

For mer informasjon, ta kontakt med Miljørettet helsevern.


Badeanlegg
Badeanlegg inkludert boblebad, skal meldes til kommunen ved oppstart eller vesentlige endringer. Dette reguleres av forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu.

 

Skadedyrbekjempere
Skadedyrbekjempere skal sende melding ved bruk av bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelse meget giftig og giftig. Dette reguleres av forskrift om skadedyrbekjempelse.
For mer informasjon, ta kontakt med Miljørettet helsevern.