Disse har meldeplikt:
 
• Asylmottak
• Hospitser
• Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
• Undervisningslokaler og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
• Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann
• Virksomheter som har kjøletårn og luftskrubbere 
• Badeanlegg, inkludert boblebad, som er tilgjengelig for allmennheten
• Frisør- og hudpleievirksomheter (frisør, hudpleie, solarium)
• Skadedyrbekjempelse

For krav om hva som skal meldes, vises det til de ulike forskrifter under.