Forskrift  om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet gjelder for følgende virksomheter:

 • Tatovering: Omfatter all tatoveringsvirksomhet, uansett teknikk.
  • Begrepet tatovering er definert i forskriften som følgende: med spiss gjenstand å risse eller stikke i hud for å tilføre farge i hudens dypere lag
  • Begrepet hulltaking er definert i forskriften som følgende: Gjennomhulling av hud eller slimhinner for innføring av ringer eller stifter (piercing)
 • Frisørvirksomhet: All behandling og pleie av hår, også barbering. Omfatter også farging av vipper og øyenbryn
   
 • Hudpleie:  Behandling av hud eller negler med preparater, instrumenter eller apperatur, herunder solarier, samt hårfjerning og massasje. mfatter for eksempel håndpleie (manikyr), fotpleie (pedikyr) og alle slags metoder for hårfjerning, for eksempel voksing og elektrolyse. Omfatter for eksempel håndpleie (manikyr), fotpleie (pedikyr) og alle slags metoder for hårfjerning, for eksempel voksing og elektrolyse. Massasje i denne forskriftens forstand omfatter for eksempel aromaterapi og soneterapi, men omfatter ikke massasje som ledd i medisinsk behandling. Det er viktig å merke seg at solarier går inn under begrepet hudpleie. Det er kun hygienen ved solarier som reguleres i forskriften, og ikke kvaliteten ved behandlingen, som for eksempel styrken i lysrørene. Strålevernlovgivningen, herunder regler om styrken i lysrør regulerer spørsmålet om tilsyn med dette.
   

Forskriften stiller en rekke hygieniske krav i forhold til lokalene, benyttet utstyr og selve utførelsen slik at en forebygger overføring av smittsomme sykdommer. Det er også krav om internkontrollsystem og internkontroll, som skal beskrive de skriftlige rutinene som virksomheten har etablert for å ivareta kravene i forskriften.

I Alta kommune er myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern delegert til kommuneoverlegen, deriblant oppfølging av denne forskriften

Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet kan bare utøves i lokale som er godkjent av kommuneoverlegen, mens det for frisør- og hudpleievirksomheter er krav om meldeplikt.


Krav til lokaler og melding/godkjenning av disse:

 1. Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon/sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Lokalene skal ha innlagt vann og tilstrekkelig antall vaskeservanter tilpasset virksomhetens art og størrelse.
 2. Lokalene skal ikke benyttes til annen virksomhet eller aktivitet som kan innebære en hygienisk risiko, og kan heller ikke lånes eller leies ut til slik virksomhet. Innredningen og utstyret skal tilpasses omfanget og arten av virksomheten, samt hvor mange personer som oppholder seg i lokalene.
 3. Lokaler som skal benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet skal tilfredsstille kravene i punkt 1 og 2 over og meldes til kommuneoverlegen før de tas i bruk. Det samme gjelder når eksisterende virksomhet skifter eier og ved større ominnredninger
 4. Lokaler som skal benyttes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet, skal tilfredsstille kravene i punkt 1 og 2 over og være godkjent av kommuneoverlegen før de tas i bruk. Det samme gjelder når eksisterende virksomhet skifter eier og ved større ominnredninger. Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet kan bare utøves i godkjent lokale. 


Oppgaver til virksomhetene: 

 • Gjøre seg kjent med forskriftens bestemmelser
 • Føre internkontroll og etablere internkontrollsystem for å sikre at forskriften etterleves
 • Søke om godkjenning / sende inn meldeskjema før oppstart av virksomheten, evt. dersom dette ikke er utført tidligere. Ved eierskifte, bytte av lokale eller større ominnredninger må det søkes om ny godkjenning / sende inn nytt meldeskjema


Oppgaver til Alta kommune, miljørettet helsevern (kommuneoverlege og helsekonsulent)

 • Motta meldinger, søknadsskjemaer og holde oversikt over virksomhetene
 • Godkjenne lokaler for tatovering og hulltaking 
 • Gi råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere
 • Føre tilsyn, evt. systemrevisjon
 • Behandle klagesaker