Saga skoles veivisende visjon er Et godt sted å være, et godt sted å lære, og våre prioriterte utviklingsområder er læringsmiljø, skape VI-skole og bruk av digitale verktøy og teknologi.

I skolehverdagen er det aller viktigste for oss å sikre et godt læringsmiljø som stimulerer faglig og sosial utvikling, samtidig som vi har realistiske og ambisiøse forventninger til elevenes læring. I skolens utviklingsarbeid er skolebasert kompetanseutvikling sentralt, og vi bruker fellestid til utvikling og deling av hva som er viktig for elevens læring.

Foresatte er en viktig del av dette, og vi håper på et samarbeid preget av tillit mellom skolen og hjemmet. Vi ber dere ta kontakt med skolen straks dere føler at deres barn ikke har det trygt og godt på skolen.