Skolen ble bygd i 1983 og var en 1. - 4. - skole fram til siste utbygging 2007.
Gakori skole er i dag bygget som en baseskole der hvert årstrinn har ett stort læringsareal med plass til inntil ca. 55 elever. I tillegg har hvert trinn grupperom og vi har fellesrom og spesialrom (kjøkken, bibliotek, datarom, kunst- og håndverksrom, øvingsrom til musikk). Elevtallet pr. trinn har i de siste årene vært mellom 35 og 53 elever.

Uteområdet rundt skolen innbyr til ulike aktiviteter, noe skolen bruker aktivt i opplæring og lek. Akebakker, to ball-løkker, grillsted, sykkelløype, lekeplasser og en stor furuskog brukes flittig i all utetid.  De aller fleste fagområder kan tas med ut, og gir  varierte aktiviteter i uteskoleøkter. Skoledagen er organisert i hovedsak med læringsøkter på 90 minutter med ca. 30 minutters utetider mellom.

Gakori skole er en TL-skole. Vi er med i Alta kommunes prosjekt som handler om fysisk aktivitet.  Elever er TrivselsLedere og organiserer aktiviteter for alle elevene når det er utetider. Vi har også fokus på fellesopplevelser og har storsamlinger med sang, musikk, dans og skuespill flere ganger i året.