Aronnes skole fokuserer på å bygge et godt og trygt læringsmiljø hvor både læring, trivsel og trygghet er sentralt. Samtidig har skolen mange tiltak og rutiner i hverdagen for å skape et positivt og inkluderende skolemiljø for alle elevene på skolen. 

Skolens prioriterte målområder

Mestring på Aronnes

  • Skolen utøver en kollektiv vurderingspraksis som er svært gunstig for elevenes læring og kompetanseutvikling
  • En lærende skole som preges av delingskultur blant de ansatte.
  • Skolen skal gi elevene mestringsopplevelser i lesing og skriving, slik at elevene leser mere og øker sine leseferdigheter.

Læringsmiljø

  • Skolen skal sikre et godt læringsmiljø som gir økt læringsutbytte. 

Skolemiljø

  • Elevene på Aronnes skole skal oppleve et skolemiljø preget av trygghet, trivsel, tilhørighet, inkludering og mestring