Vi har 212 elever og ca. 45 ansatte. I tillegg til ordinære klasser har vi skolebase, velkomstklasse, samiskklasse og skolefritidsordning

Her på Komsa skole har vi fokus på trygghet, trivsel og tilhørighet.