Alle parkeringsområder er merket med P-skilt og et underskilt med klokkeslett som forteller når man må betale for å parkere.

Når du ankommer en slik plass skal du betale for parkering umiddelbart etter at du har parkert.

Vi minner om at en parkering er definert som enhver stans uavhengig om du sitter i bilen eller ikke. Trafikal stans er unntatt det sammen med av- og pålessing eller av- og påstigning etter kortest mulig stans. 
Du skal dermed ha betalt for parkering før du forlater bilen og parkeringsområdet. Det åpnes ikke opp for å dra å veksle penger eller lignende. Har du ikke kontanter plikter du å benytte et annet betalingsmiddel.

PS: Du kan bruke personlige bilskilt både i app og på automat.

Her kan du lese mer om hvorfor vi har laga serien parkeringsskolen. Denne artikkelen er den fjerde i serien.

Bilde av en parkeringsautomat
Slik ser betalingsautomatene i Alta ut.

Betaling på automat

På automaten kan du betale med mynt og kort. På kommunens plasser må du taste inn kjøretøyets registreringsnummer underveis i betalingen og bekrefte denne. Husk å taste inn riktig registreringsnummer, det er ditt ansvar. 

Men hva om betalingsautomaten ikke virker? 
Enkelte områder har gjerne flere automater tilgjengelig og hvis du ønsker å benytte deg av en automat må du bruke en av disse. 
Fungerer ikke kortet ditt må du bruke et annet betalingsmiddel. Dette i form av mynt eller parkeringsapp. Dersom alle betalingsløsninger er ute av drift må du kontakte parkeringsoperatøren.

Navn og telefonnummer finner du på alle automater eller på nærmeste informasjonsskilt, som står sentralt på alle områder.

Dersom du ikke gjør det må du forlate området eller risikerer å få bot.
Først når du har fått snakket med parkeringsoperatøren og de har bekreftet feilen kan du forlate området uten å ha betalt for parkering. 

Skjermdump av hvordan parkeringsappen ser ut når du skal betale
Slik ser det ut i parkeringsappen når du skal betale

Parkeringsapp på telefonen

I parkeringsappen betaler du enkelt for parkeringen. 
Du velger først sonen du skal parkere i og hvilket kjøretøy parkering skal gjelde. Det er veldig viktig at du skriver inn riktig reg-nummer i formatet ZT12345. Det er ditt ansvar. Er det tastet inn et annet registreringsnummer vil ikke parkeringsetaten finne din betaling og du risikererbot på 660 kroner.


Du kan fritt velge om du vil ha løpende parkering (maks 3 timer) eller sette parkeringstiden selv. I Alta kommune er det per i dag to apper, Parkering Alta og EasyPark. 

PS: Fungerer ikke parkeringsappen eller du ikke får betalt via denne er du pålagt å benytte deg av en annen betalingsløsning som for eksempel automat. Får du en bot (ileggelse) og hevder app ikke har fungert og det er en automat på stedet vil du ikke kunne få rmedhold på en slik klage.