Hva betyr sone parkering forbudt?

Dette skiltet angir grense for områder hvor det gjelder særlige bestemmelser om parkering eller stans av kjøretøy. Skiltet er gyldig helt til det kommer et skilt som angir slutt på parkering forbudt sonen.

Dersom du ikke overholder skiltet kan du bli ilagt et parkeringsgebyr på 900 kroner eller en kontrollsanksjon på 660 kroner dersom dette er på en parkeringsplass mot vilkår.

Hele Alta sentrum er skiltet med dette skiltet. Det betyr at i sentrum er det kun tillatt parkering på skiltede plasser. Er det ikke et parkeringsskilt der du skal parkere betyr det at det mest sannsynlig ikke er tillatt å parkere der. Dette gjelder selv om det er gammel vegoppmerking i asfalten. Så vær oppmerksom og se etter parkeringsskilt før du setter igjen bilen.

Her kan du lese hvorfor vi har laga serien parkeringsskolen

Skilt som betyr stans forbudt. Blå bakgrunn og rødt kryss over, samt rød ring rundt.

Hva betyr stans forbudt?

Skiltet angir forbudt mot å stanse kjøretøy på den side av veien skiltet er satt opp. Skiltet er gyldig fram til nærmeste veikryss eller til nytt regulerende skilt. 

Der det er forbudt å stanse hjemles i trafikkreglene § 17 som omhandler stans og parkering. Dette er blant annet i veikryss, fortau, gangvei, sykkelvei, gangfelt, kollektivfelt eller bussholdeplass.