De fleste kjenner nok til de gule lappene som kan komme på frontruten hvis en har parkert feil eller ikke har betalt parkeringsavgiften. Men hva heter egentlig disse og er det forskjell på disse? 
Mange omtaler disse som gebyrer eller bare enkelt og greit en «bot». For folk flest er det ikke noe feil svar her men på fagspråket kaller vi disse for enten kontrollsanksjon eller et parkeringsgebyr. 

Her kan du lese hvorfor vi har laget serien parkeringsskolen og se de andre artiklene i serien

Kontrollsanksjon

En kontrollsanksjon er hjemlet i parkeringsforskriften § 36 og ilegges i de tilfellene der det ikke er blitt betalt parkeringsavgift, eller om en har stått i strid med noen av vilkårene på stedet. Sanksjonen finnes i 3 størrelser:


330 kroner: Denne blir ilagt på steder det er tidsbegrenset gratis parkering. På slike plasser er det krav om å dokumentere sin ankomsttid, altså når du parkerte. Dette gjøres med en urskive som du plasserer i bilens frontrute. På urskiven stiller du enkelt og greit inn det tidspunktet du parkerte. Har en ikke gjort dette og det ikke foreligger noen dokumentasjon på ankomsttid blir en ilagt en kontrollsanksjon på 300 kroner.

660 kroner: Denne sanksjonen blir gitt når det foreligger en overtredelse på vilkårene for parkering på et område. Det kan være i de tilfeller der det ikke foreligger gyldig billett for det kjøretøyet som er parkert, parkert i strid med skiltene eller utenfor skiltene på området og lignende.

990 kroner: Parkerer du på en plass som er reservert for forflytningshemmede uten å ha et gyldig HC-kort bak bilens frontrute kan du bli ilagt en kontrollsanksjon på 990 kroner. HC-plasser er særskilt reservert for innehavere av disse. I noen tilfeller kan også kjøretøyet bli fjernet uten varsling for eiers regning dersom bilen er parkert på en slik plass uten gyldig tillatelse. 

Parkeringsgebyr

Et parkeringsgebyr er hjemlet i forskrift om offentlig parkeringsgebyr og kan ilegges ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften. Parkeringsgebyret er på 900 kroner.
Gebyret brukes hovedsakelig ved brudd på bestemmelsene for stans og parkering. Disse finner vi i trafikkreglene § 17 nr. 1 og nr. 2. 

Det er blant annet forbudt å stanse helt eller delvis på fortau, gang og sykkelveg, gangfelt, kollektivfelt eller busslomme. 
Det er også forbudt å parkere foran inn- eller utkjørsel, møteplass og gågate.