Svaret her er veldig enkelt, når hjulene står i ro er bilen per definisjon parkert.

Dette gjelder selv om motoren fremdeles er i gang og du blir sittende igjen i bilen. Unntaket her er selvfølgelig trafikale stans som å stanse bilen i forbindelse med kø eller lignende.

Dette finner vi i trafikkreglene § 1, bokstav k som definerer parkering som: 
«Enhver hensetting av kjøretøy, selv om fører ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- og påstigning eller av- og pålessing.»

Denne artikkelen er en del av serien «Parkeringsskolen». Her kan du lese hvorfor vi kjører denne serien

Hva er av- og påstigning, og av- og pålessing?

I definisjonen av parkering ser vi at dette ikke er definert som parkering, men at dette skal skje etter kortest mulig stans. I dette ligger det at en ikke kan sitte i bilen å vente på at noen skal hente eller levere noe. Skal du plukke opp noen må denne person stå klar til å gå rett inn i bilen slik at bilen kan kjøre videre. 


Ved av- og pålessing er det krav om at det du lesser av kjøretøyet er av en sånn art at det vanskeliggjør å bære det over en lengre distanse. Et brev eller lignende er altså ikke å anse som tilstrekkelig. Vi snakker her om vesentlig større gjenstander. Er gjenstanden av en slik art har du altså mulighet til å bære det inn til bestemmelsesstedet for så gå rett ut igjen og flytte kjøretøyet. Skal man gjøre andre gjøremål er det ikke anledning til dette da kjøretøyet skal flyttes til lovlig parkeringsplass. 

Parkeringsbillett

Parkerer du på et område som er regulert til avgiftsparkering betyr det at en skal løse ut gyldig parkeringsbillett. Her gjelder det også om du blir sittende i bilen eller ikke. 
Dersom fører av bilen blir sittende og venter på at andre skal hente eller levere noe av vesentlig størrelse foregår det heller ingen aktiv av- eller pålessing. Det samme gjelder av- og påstigning. Her må den personen som skal inn i bilen stå klar og kunne gå rett i bilen ved stans.

Det er alltid fører av bilen som forventes å oppfylle disse kravene.