Innenfor parkering brukes det i hovedsak tre typer skilt. Skiltene skilles lett med farge på bakgrunnen. Det brukes i dag blå, hvit og svart (denne kan variere) bakgrunn og alle håndheves etter parkeringsforskriften. 

Her kan du lese hvorfor vi har laga serien «Parkeringsskolen»

Skilt 552 - området regulert av kommunen. Hvit P med blå bakgrunn

Skilt 552 parkering

Dette er et offentlig parkeringsskilt som angir at området er regulert av kommunen. Skiltet er hjemlet i skiltforskriften og må ha skiltvedtak fra vegmyndigheten før det kan håndheves. Skiltet kan KUN brukes og håndheves av kommunen. 

Skilt 1P - offentlig parkeringsskilt. Svart P med hvit bakgrunn

Skilt 1P

Dette er også et offentlig parkeringsskilt, men kan også benyttes av private aktører som tilbyr parkering for allmenheten. Skiltet trenger ikke skiltvedtak fra vegmyndigheten, men må håndheves etter parkeringsforskriften.

Parkering med begrenset bruk. Hvit P med svart bakgrunn

Privatrettslig skilt

Var tidligere brukt i stedet for 1P skilt. Kan fremdeles komme i flere forskjellige farger da det ikke er noe som regulerer disse type skilt. Disse brukes på steder der parkering er begrenset til kun en brukergruppe, som for eksempel beboere eller ansatte på private områder, og er ikke åpen for allmenheten. 

Egne vilkår som underskilt

Alle disse skiltene kommer gjerne med egne vilkår som fremkommer som underskilt. Slike vilkår kan for eksempel være «Mot avgift», «Mot særskilt tillatelse» eller reservert for forflytningshemmede med gyldig HC-kort. 
Før du parkerer kan det være lurt å gjøre seg kjent med skiltingen på området og hvilke vilkår som gjelder for den plassen du skal parkere. Er det vinter og skiltet er tildekt av snø er det ditt ansvar som fører å faktisk børste bort snøen for å se hva reguleringen sier. Det er fordu du som fører har et aktsomhetsansvar ifølge vegtrafikkloven.