Vi er opptatt av barns helhetlige utvikling, og sosialt samspill. Barn skal få medvirke i egen dag, og utvikle seg ut fra egne forutsetninger. Vi har mange ulike aktivitetsrom, som gir et spennende og variert aktivitetstilbud.