Barnehagen har fire avdelinger:
Kongla og Barnåla er 0-3 års avdelinger
Stubben og Kvisten er 3-6 års avdelinger. 

Vi har 18 fast ansatte, hvor 10 er pedagoger og 8 barne- og ungdomsarbeidere.

Vi satser stort på friluftsliv og har som mål å gi barna unike naturopplevelser.  I og utenfor barnehageområdet har vi skiløype, sykkelløype,akebakker, lavvo, gapahuk,grillstue, variert natur med nærhet til fjæra,fjell og skog av alle typer.