NETTVERK FOR MILJØRETTET FOLKEHELSEARBEID

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 971272465

Hjemmeside:
Nei
Stiftelsesdato:
1980-01-15
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
v/ Kristin Tørum
Alta kommune, Helse og sosialadm.
9506 ALTA