ALTA MOTETTKOR

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 986493387

Hjemmeside:
www.altamotettkor.no
Forretningsadresse:
c/o Arne Kristensen
Kvilesletta 11
9510 ALTA
Stiftelsesdato:
1963-01-01
Frivillig organisasjon:
Nei