TALVIK JEGER OG FISKERFORENING

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 818271182

Forretningsadresse:
c/o Martin Westmark
Storelvveien 19
9540 TALVIK
Stiftelsesdato:
1934-03-13
Frivillig organisasjon:
Ja