NORSKE KOKKERS LANDSFORENING FINNMARK

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 987081392

Stiftelsesdato:
1970-11-03
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
c/o Truls Bendixen
Bekoskogen 47
9511 ALTA