SMB VELFERDSFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 814963152

Forretningsadresse:
Tverrelvdalsveien 86
9537 TVERRELVDALEN
Stiftelsesdato:
2014-12-15