FAGFORBUNDET NORSK FORENING FOR ASYLMOTTAKSARBEIDERE

Arbeidstakerorganisasjoner

Org.nummer: 891467222

Hjemmeside:
Nei
Stiftelsesdato:
2003-06-17
Postadresse:
c/o Abdulrashid Toloo
Vesterhaugveien 13
9513 ALTA