Øvre Alta skole fokuserer på et trygt og godt skolemiljø hvor både læring, trivsel og trygghet står sentralt. Skolen har mange tiltak og rutiner i hverdagen for å skape et positivt og inkluderende miljø for alle elevene på skolen.
Skolen og SFO er en trivelig arbeidsplass med et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Øvre-Alta skole tar utgangspunkt i Alta kommunes prioriteringer om at skolen skal gjøres klart for barnet. Vi skal ha barnets perspektiv og vi vet at faglig trygge barn lærer bedre. Vi skal øke vår kapasitet til å omsette elevresultater til forbedret pedagogisk praksis og bedre læring.