Individuell slutteveiledning tilpasses den enkelte med fokus på støtte, endring og motivasjon.