Fakta om radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa.
Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når radongassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.
Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft 

Mer informasjon finner du på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin hjemmeside.

Hvordan måle radon i egen bolig?

Radon kan måles både med sporfilm og elektroniske måleapparater, fremgangsmåten er den samme.
For å bestille måleutstyr tar du kontakt med et firma som selger radonmålinger. Du finner et firma ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester.
Å måle radon med sporfilm er en enkel og grei metode. For de aller fleste er også sporfilm den rimeligste måten å måle radon. Sporfilmer kan sendes i posten, og du gjennomfører målingen enkelt selv. Etter at målingen er gjennomført, får du en målerapport tilbake med ferdig utregnede årsmiddelverdier. Det er også sporfilmlaboratoriet som er ansvarlig for at målingen er kvalitetssikret.

Norsk radonforening har en medlemsliste over mange radonfirmaer.
Før bestilling av radon bør man stille følgende kontrollspørsmål

* Tilbyr dere radonmålinger som følger Statens stråleverns måleprosedyre for radon i boliger?
* Tilbyr dere langtidsmålinger over minst to måneder?
* Følger det med veiledning for hvordan måleutstyret skal plasseres i huset?
* Selger dere radonmålere eller måletjenester som er kalibrerte?
* Benytter dere et akkreditert målelaboratorium eller kan dere dokumentere at måleutstyret deltar med godkjente resultater i internasjonale sammenligningsmålinger?
* Vil jeg motta en målerapport etter avsluttet måling?

Krav til radonnivå ved utleieboliger

Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til

Leiligheter som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles. 

Radonkravene gjelder alle typer utleieboliger: De som leier ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. 

Radonnivået i en utleiebolig skal være så lavt som praktisk mulig.

 • Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m³ (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften. 
 • I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m³. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften. Det betyr at dersom du måler radonnivåer høyere enn 100 Bq/m³, enten det er 150, 400 eller 2000 Bq/m³, må du gjøre tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³.
 • Forutsatt at dokumenterbare radontiltak er gjennomført i boligen, kan radonnivået være mellom 100 og 200 Bq/m³. Dersom du har gjennomført tiltak for å redusere radon i boligen, må du gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt. 

Utfyllende informasjon fra Direktoratet for atomsikkerhet og beredskap 

 

Krav til radonnivå ved skoler og barnehager

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i offentlige og private grunnskoler, videregående skoler og barnehager

 • Det er oppholdsrom som skal måles. Eksempler på oppholdsrom er klasserom, lekerom, kontorer, spiserom/kantine og undervisningsrom som musikkrom, sløydsal, gymsal 
 • Radon må måles regelmessig. Når nye målinger gjennomføres, skal gjeldende måleprosedyre følges
 • Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager skal følges
 • Om grenseverdier: 
  • Alle skoler og barnehager skal ha så lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m³ (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften. 
  • I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m³. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften. Det betyr at dersom målingene viser radonnivåer høyere enn 100 Bq/m³, enten det er 150, 400 eller 2000 Bq/m³, må du sørge for at det blir gjort tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³.
  • Forutsatt at dokumenterbare radontiltak er gjennomført, kan radonnivået være mellom 100 og 200 Bq/m³. 
  • Etter at det er gjennomført tiltak for å redusere radon, må det måles på nytt for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt. 

Utfyllende informasjon om radon i skoler og barnehager 

 

Radon på arbeidsplasser

Radon på arbeidsplasser er omfattet av arbeidsmiljølovgivningen. 
For utfyllende informasjon vises det til veiledning på Arbeidstilsynets nettsider 

Publikasjoner

I to store kartleggingsprosjekter i perioden 2000-2003 ble det gjennomført radonmåling i totalt ca. 37 200 utvalgte boliger i 158 kommuner.

Resultatet av karleggingen finner du her