Kurs i depresjonsmestring (KiD)

Kurset gis i regi av Alta Kommune og er basert på kognitiv terapi, og sentrerer seg rundt teknikker og metoder for å endre deltakers tanke- og handlingsmønster. Kurset gir deltakerne verktøy for å håndtere belastninger i hverdagen og/eller tyngre perioder i livet. Kurset inneholder individuell forsamtale før kursstart.

Les mer om Kurs i depresjonsmestring (KiD)

Selvhjelpsgrupper

Frisklivssentralen i Alta står som kontaktperson sammen med Alta Frivilligssentral på Selvhjelp Norge sine sider. Vi har igangsetterkurs og kan igangsette Selvhjelpgrupper.

Hva er en selvhjelpsgruppe?

En selvstyrt selvhjelpsgruppe er en liten gruppe mennesker som møtes regelmessig for å jobbe med egne utfordringer i et støttende fellesskap med gjensidig taushetsplikt.  Selvhjelp Norge har utarbeidet rammer og prinsipper for at gruppene skal fungere på en trygg og god måte. Du trenger ikke ha en diagnose eller et bestemt problem for å gå i en selvstyrt selvhjelpsgruppe. Det er nok at du har tatt et aktivt valg om å jobbe med egne utfordringer med støtte fra andre. Du kan enten være direkte berørt eller indirekte berørt som pårørende.

Trykk på linken for å se hvordan det kan være å gå i selvhjelpsgruppe!

 

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansemiljø på selvorganiserte selvhjelpsgrupper som jobber på oppdrag av Helsedirektoratet. Våre gratis tilbud er et supplement til det offentlige helseapparatet, og vi ønsker å bidra til en bedre folkehelse. Les mer om oss her www.selvhjelp.no

Mental helse - scrabble brikker

Lev med din psykiske helse! - Hjelpende verktøy

Tankevirus
Har du en tendens til å overtenke? Tankevirus APP er nå tilgjengelig for deg som ønsker å få det bedre med deg selv og gruble mindre. Det digitale kurset går over 3 uker og hjelper der å avsløre tankevirus i hverdagen. Les mer her: https://tankevirus.no/app/

Tankevirus app teaser from Tankevirus on Vimeo.

 


Stressmestring

Et digitalt selvhjelpsorpgram for deg som plages med stress og uro i hverdagen. Gjennom kunnskap og øvelser lærer du teknikker som hjelpeer deg å håndtere hvertdagsstress, tanker og uro.

Start selvhjelpsprogrammet for stressmestring


Heia meg-appen

Heia meg er en app for deg som vil starte endring i ditt liv. Den gir deg daglige heiarop og nyttige triks som gjør endring lettere. 

Heia meg - Android

Heia meg - Apple

Heia meg - Huawei