30. januar ble det bestemt at Kinoveien på gamle sentrum skulle få nytt navn. Vi la saken ut på høring. 

Les saken her: Nye veinavn i Alta kommune 

Det hender titt og ofte at slike saker legges ut, men det er ikke hver gang det genererer mange høringsinnspill. Det gjorde det denne gangen. Da fristen gikk ut før påske hadde vi fått inn 30 navneforslag på Kinoveien. 

Nå skal navneutvalget gå grundig gjennom de innkomne forslagene. Så leverer utvalget en innstilling til hovedutvalget for oppvekst, kultur og integrering, som vedtar endelig navn når de møtes 6. mai.

Her er forslagene til nytt veinavn:

Kulturveien  
Talentstien 
Fremtidsstien 
Drømmespor 
Vekstveien 
Kulturskoleveien 
Gamle Kinoveien 
Brannveien 
Hallveien 
Aulasvingen 
Aulaveien 
Kubesvingen 
Kubeveien 
Finnmarksveien 
Skolegata 
Krogveien 
Idrettsveien 
Ottar Grimstads vei 
Gnistveien 
Ungdomsveien 
Ungdomsskoleveien 
Wirkolaveien 
Melkeveien 
Kirsti Osens vei 
Håndballveien 
Einar Antonsens vei 
Berta Arilds vei 
Skolebestyrer Berta Arilds vei 
Professor Tove Bulls gate/vei 
Beholde Kinoveien

 

Navneutvalget består av: 
Medlem Anita H. Pedersen - leder 
Vara Morten S. Haldorsen 
Medlem Claus Jørstad - nestleder 
Vara Tonje Nerdal 
Hege Andersson - Alta historielag