kinoveien
Oversikt Kinoveien

Endring av eksiterende veinavn- Kinoveien.

Hovedutvalget for oppvekst, kultur og integrering har i møte 30.01.24 vedtatt endring av eksisterende veinavn – Kinoveien.
Dagens veinavn er misvisende siden kinoen er flyttet til Alta sentrum for flere år siden.

Navneforslag kan sendes: postmottak@ alta.kommune.no

Kart Transfarelv boligområde
Transfarelv boligområde

Nytt vegnavn til Transfarelv boligområde

Det reises navnesak på nytt vegnavn til Transfarelv boligområde Gnr. 38 Bnr. 291.

Hovedutvalget for oppvekst, kultur og integrering har i møte 30.01.24 vedtatt Navnesak på nytt vegnavn til Transfarelv boligområde Gnr. 38 Bnr. 291. 
Det er under opparbeidelse et nytt boligområde i  Nerskogen – Kildeengen, hvor gamle Transfarelv skole lå, og i den forbindelse er det behov for et nytt veinavn.

Navneforslag kan sendes: postmottak@ alta.kommune.no