Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Detaljregulering for kvartal A4, Alta sentrum

Planutvalget vedtok i møte den 23. november 2023 at forslag til reguleringsplan for kvartal A4 på Alta sentrum, med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, 12-11.

Forslag til plankart, to alternativer.

Detaljregulering og rammesøknad for kvartal C3, Alta sentrum

Planutvalget vedtok i møte den 1. november 2023 at forslag til reguleringsplan og rammesøknad for kvartal C3 på Alta sentrum, med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, 12-11 og 12-15 (dette er en felles plan- og byggesak).

Perspektiv fra rammesøknad.

Vedtatt reguleringsplan for BKS1, Lille-Komsa

Planutvalget har i møte 26 juni 2023 vedtatt reguleringsplan (detaljregulering) for BKS1, Lille-Komsa, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedtatt plankart for Lille-Komsa BKS1

Detaljregulering for BKS1, Lille-Komsa

Administrasjonen vedtok ved delegert myndighet i saksnr. 116/23, at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for BKS1, Lille-Komsa med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Forslag til plankart.