Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Slik er smittesituasjonen akkurat nå

Fra og med uke 3 går Alta kommune over til å oppdatere smittetall to ganger i uken; mandager og tors... Les mer

Kunngjøringer og høringer

Detaljregulering for Sibelco Nordic AS på Stjernøya i Alta

Planutvalget vedtok i møte den 25/11 at forslag til detaljregulering for Sibelco Nordic AS på Stjernøya i Alta med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.

Plankart Sibelco

Detaljregulering for B11-Amtmannsnes

Planutvalget vedtok i møte den 01.07.2021 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for B11-Amtmannsnes med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11. 

Detaljregulering for B11-Amtmannsnes

Forslag til Kommunal planstrategi 2021-2023

Planutvalget vedtok i møte den 06.10.2021 at forslag til planstrategi for Alta kommune 2021-2023 skal offentliggjøres og sendes på høring til statlige og regionale organer og nabokommuner i samsvar med plan-og bygningslovens §10-1.

Detaljregulering for Gakorimyra Sør-B7

Planutvalget vedtok i møte den 01.07.2021 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Gakorimyra Sør-B7 med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.

Gakorimyra sør B7
1