Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Rullering av kommunedelplan for energi, klima og miljø

Etter vedtak i planutvalget den 9.mars varsles oppstart rullering av kommunedelplan energi, klima og miljø. Samtidig legges planprogram ut til høring med frist for innspill den 5.mai.

Vannpytt i snøen

Åpent møte om aktuelle saker på Amtmannsnes

I forbindelse med offentlig ettersyn (høring) av forslag til detaljregulering for Amtmannsnesveien 101 og igangsatt planprosess for detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Amtmannsnesveien, ønsker Alta kommune å gjennomføre et informasjonsmøte om sakene i kommunestyresalen mandag den 6. mars klokken 18:00.

Oversiktsbilde over Amtmannsnes tatt fra Komsafjellet som viser verdensarvområdet (WHS) og tiltaksområdet i Amtmannsnesveien 101. Foto: ©Jan Magne Gjerde.

Detaljregulering for Kongleveien 35

Planutvalget vedtok i møte den 07.02.2023 at forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Kongleveien 35, med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.

Forslag til plankart

Detaljregulering for Amtmannsnesveien 101

Planutvalget vedtok i møte den 07.02.2023 at forslag til  detaljregulering for Amtmannsnesveien 101 med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11, og forskrift om konsekvensutredning § 25.

Plankart