Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Detaljregulering for Stengelsmoen Nord

Alta kommunestyre har i møte den 04.04.2022 vedtatt reguleringsplan for Stengelsmoen nord. 

Formålet med planen er å å utnytte området nord for Stengelsmoen Avfallsplass til industri-, produksjon og lagervirksomhet som pga. funksjon og nærmiljøulemper, kan eller bør ligge utenfor by- og tettstedsområder.

Planen legger til rette for 11 nye industritomter og etablering av en ny offentlig adkomstvei inn til industriområde.

Plankart. Klikk på bildet for fullformat.

Detaljregulering for BBB3, Lille-Komsa

Administrasjonen vedtok ved delegert myndighet i saksnr. 690/21, at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for BBB3, Lille-Komsa med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Plankart BBB3, Lille-Komsa