Aktivitetsveiledning

Aktivitetsveiledning er noe alle frisklivsdeltakere får, og innebærer en samtale som tar utgangspunkt i dine mål for hva som er viktig for deg. Ønsker du støtte til å endre på egne levevaner eller støtte til å håndtere helseplager tilbyr vi en støttesamtale som dreier rundt aktivitet og meningsfulle aktiviteter. Aktivitetsveiledninga kan også innebærer å kartlegge aktivitetsnivå, støtte i å sette mål, og planlegge aktiviteter. Samtalene følges opp etter ditt behov, og vi kan også følge opp via telefon, videosamtaler eller nye fysiske møter, og vi kan også ta i bruk digitale verktøy som Lifeness App og ExorLive Go App for kontinuerlig oppfølging på veien mot dine mål.

Aktivitetsveiledninga kan også innebærer å aktivitetskartlegging, støtte til å sette mål og utarbeiding av en plan.

Tilbudet er gratis.

ExorLive Go App
Frisklivssentralen i Alta begynte med å ta i bruk ExorLive Go App’en høsten 2020. App’en gir deltakere som ønsker å bli mer aktiv tilgang til tilpasset treningsøvelser med videofunksjon direkte på mobilen. Øvelsesbankene i ExorLive-systemet er utviklet i lag med Nimi, Norges Idrettshøgskole, Oslo Universitetssykehus og Sats, og innebærer alt fra styrke, utholdenhet, koordinasjon, bassengøvelser, balanse, mobilitet m.m.  15 deltakere har i løpet av høsten testet ut denne funksjonen.

Lifeness App
Frisklivssentralen i Alta har inngått et formalisert samarbeid med Lifeness, for å teste ut det digitale oppfølgingsverktøyet Lifeness i en Frisklivssentralen. Lifeness er en skybasert medisinsk plattform som gjør det enklere å gi mennesker med fedme- og livsstilssykdommer tettere oppfølging. Brukerne får da oppfølging via en App, som helsepersonell er tilknyttet, og er blant annet testet ut på Skibotn Helse og Rehabilitering.

Lifeness vant Årets Sosiale Entrepreneur pris for 2020. 

For mer informasjon sjekk www.lifeness.no

Aktivitetsverktøy
Aktivitetsdagbok
Aktivitetsplanlegger 12 uker
Kompendium fysisk aktivitet

Egentrening

Egentrening er et tilbud som gis til deltakere i oppfølging av frisklivssentralen. Tilbudet er gratis, og du vil få opplæring og tilpasning av treningsprogram etter behov.

I egentreningstiden kan man ta i bruk styrkerom og aktivitetsrom på eget ansvar på Alta Omsorgssenter i følgende tidspunkter:
Mandag, onsdag og fredag 08:15 – 09:30
Torsdag og fredag: 14:30 – 15:30

Frisklivstrening

Frisklivtreningene er gruppetreninger ledet av fysioterapeut og treningskompis og foregår både på dagtid og kveldstid (se timeplan). Gruppetreningene har fokus på styrke og kondisjonstrening og foregår både ute og inne hele året. Treningsgruppene er voksne + og er gratis.

Det er påmelding til frisklivstreningene via SMS til telefonnr: 90069319, innen kl. 15.00 dagen før frisklivstreningen.

Aktivitetskalkulatoren

Har du problemer med å utføre dine daglige aktiviteter på grunn av kroniske smerter eller energisvikt? Aktivitetskalkulatoren er en metode for planlegging av daglige aktiviteter. Den kan brukes for å finne ut hvilke og hvor mange aktiviteter du klarer å utføre innenfor energigrensene dine.

Ved å bruke aktivitetskalkulatoren kan du bedre mestre din hverdag, få mer overskudd til å gjøre det som er viktig for deg! Frisklivssentralen samarbeider med Ergoterapeutene i kommunen for å tilby opplæring og oppfølging i mestringsverktøyet Aktivitetskalkulatoren. 

Metoden krever at du:

  • Er motivert for endring.
  • At du klarer å registrere og kategoriserer dine aktiviteter over minimum 3 dager. Du vil få veiledning av ergoterapeut underveis.
  • Bruke resultatene fra metoden til å lage «ukeplan» for planlegging og balansering av dine  daglige aktiviteter (til metoden er innarbeidet).

Gruppetrening i basseng

Gruppetrening i basseng foregår på Alta Helsebad og inkluderer forebyggende og behandlende tilbud. Treningstilbudet koster Kr. 100,- per gang og behandlingstilbudet følger fysioterapitakst på egenandel kr. 126,-. Behandlingstilbudet inngår i frikort-ordningen.

Friluftsliv

Frisklivssentralen gjennomfører flere tilbud sammen med Finnmark Friluftsråd og innebærer friluftsaktiviteter for unge voksne og voksne.

Senfølger etter covid-19

De fleste som blir syke av covid-19, blir friske etter noen uker. For noen tar det lengre tid å komme helt tilbake til normal hverdag. Om plagene varer i mer enn fire uker bør du kontakte fastlegen din. Hvilken oppfølging du trenger avhenger av plagene dine. Det kan være behandling, rehabilitering eller oppfølging gjennom kommunens frisklivssentral.  

Les mer om senplager etter covid-19 på Helsenorge