Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

For eldre

Det skal være godt å bo i Alta - i alle livets faser

Demografien i Norge og Alta er i endring ettersom de store barnekullene fra1940- og 50-tallet når pensjonsalderen. Alta kommune har fastsatt seniorpolitikk og strategier for ivaretakelse av seniorer som ressurs.

For Alta kommune blir det viktig å bygge videre på politikken som har skapt stadig flere og bedre helse- og omsorgstjenester i kommunen, blant annet
i samarbeid med private, ideelle organisasjoner og frivilligheten. Ved siden av utviklingen av spesialisthelsetilbudet, vil kommunens egen kartlegging av
folkehelsestatusen følges opp. Forebyggende arbeid, tiltak for folkehelsa og samhandling blir viktige innsatsområder i årene som kommer. Innenfor helse- og omsorgsfeltet finnes store muligheter for innovasjon og verdiskapning. Samtidig må kommunen som arbeidsgiver sikre fagfeltet nødvendig kompetanse og god kvalitet i velferdstjenestene.

Det som er bra for eldre er som regel godt for hele samfunnet.

Rådet for likestilling

Aktuelt