Tilrettelegging av bolig

Har du tenkt over om din bolig vil kunne fungere når du blir eldre eller dersom din funksjon blir dårligere? Mange glemmer dette når de er sprek og mestrer dagliglivet godt. For å sikre deg en mer hensiktsmessig bolig og mulighet til å selv utføre dine aktiviteter fremover i tid, kan det være lurt å tenke over punktene nedenfor og utføre nødvendige tilpasninger i din bolig allerede nå. I brosjyren fra ergoterapitjenesten får du tips om enkle tilrettelegginger som vi anbefaler at du utfører i dag! 

Her kan du laste ned brosjyren

Dersom du opplever at boligen din ikke kan tilrettelegges med enkle grep kan det være nødvendig med større boligendringer som for eksempel:  
-    Kan du bygge om slik at du får trinnfri adkomst?  
-    Kan du bygge om badet slik at det er mer hensiktsmessig?  
-    Sette inn bredere dører?  
-    Aller primærrom på ei flate/ bygge ut slik at soverom, kjøkken, bad og inngang er på samme plan

Hvis dette ikke lar seg gjøre vil det være å lurt å vurdere kjøp av en mer hensiktsmessig bolig/leilighet. Tenk helhetlig og fremtidsrettet, slik at du vil ha mulighet til å utføre daglige aktiviteter og mestre eget liv i størst mulig grad. Beliggenhet er viktig å tenke på slik at du har nærhet til busstopp, matbutikk også videre.


Ergoterapitjenesten kan kontaktes for bistand til veiledning ved større endringer for å oppnå en funksjonell bolig og veiledning på hva du må tenke på ved kjøp av ny bolig. 
Her finner du mer informasjon om ergoterapitjenesten  

Boligservicekontoret i Alta kommune kan veilede deg i forhold til dine muligheter på boligmarkedet.

Her finner du informasjon og kontaktinformasjon til boligservicekontoret vårt

Kommunal omsorgsbolig

For å få omsorgsbolig må det søkes og det er lang ventetid på omsorgsbolig i Alta kommune. Når søknaden er mottatt vil det gjøres en kartlegging og du vil bli kontaktet. Kartleggingen vil avgjøre hvilken type hjelp/bolig du har behov for. 

Les mer om omsorgsbolig her

Her søker du om omsorgsbolig