Dersom du oppretter en framtidsfullmakt kan du selv bestemme at noen du stoler på skal ta vare på interessene dine den dagen du ikke klarer det selv. Bruken av framtidsfullmakt er ment å erstatte bruken av oppnevnt verge enten helt eller delvis.

Det er du selv som bestemmer hva fullmakten skal inneholde, den kan regulere både personlige og økonomiske forhold. Mange lager framtidsfullmakt for å sikre at økonomien ivaretas dersom man blir dement, eksempelvis ved å bestemme hvem som skal gis tilgang til bankkontorer, hvem som skal betale regninger, om forsikringer skal avsluttes, hva man ønsker skal gjøres med eiendommer /boliger/hytter man eier også videre. Mange skriver også hva man ønsker å gi i gaver til familie og venner framover. Videre kan man i fullmakten si noe om hva man ønsker å bruke tid og penger på framover, for eksempel reiser og konserter. Noen velger også å si noe om hva man synes er viktig å ha med seg om man får plass på sykehjem.

På hjemmesiden til Statsforvalteren finner du skriftlig informasjon om framtidsfullmakt og et eksempel på hvordan en framtidsfullmakt kan se ut:

 https://www.statsforvalteren.no/nn/portal/Verjemal/framtidsfullmakt/


Du finner også noe informasjon på kartverkets side. Denne informasjonen gjelder spesielt dersom man ønsker å selge fast eiendom:  https://www.kartverket.no/eiendom/praktisk-tinglysing/framtidsfullmakt

Det er viktig at du leser informasjonen nøye slik at du får tilpasset fullmakten utfra det som er ditt behov.