Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Hvor tar du prøven?

Alta kommune, servicekontoret ved helse og sosialadministrasjonen.
Alta omsorgssenter, Follumsvei 17, 9510 Alta

Gjennomføring av prøven

  • Du bestiller time ved å kontakte servicekontoret, telefon: 78 45 54 00 eller e- post: postmottak.hs@alta.kommune.no
  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).
  • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å bruke lovsamling, som vi har til utlån.

Tilrettelegging ved spesielle behov

  • Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig (krever legeattest).
  • Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd

Betaling

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang, per i dag. Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring. Faktura vil bli ettersendt.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det sendes til den epostadressen du brukte ved påmelding.