Når trenger du å søke om skjenkebevilling for arrangementer?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

 • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
 • Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel jubileum eller interne arrangementer i firmaer
 • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig og en stedfortreder for ansvarlig, for skjenkingen. Begge må være fylt 20 år.

Spesielle krav i Alta kommune

Alta kommune har bestemt at følgende vilkår skal gjelde ved innvilgelse av alle typer bevillinger:

 • For skjenking ute i Alta tettsted gjelder i tillegg:
  • Bevilling for skjenking utendørs i Alta tettsted innvilges kun for gruppe 2
  • Ved skjenking ute i Alta tettsted skal skjenkestedet ha personell eller vakter tilstede som er synlig for gjester og øvrig publikum

Brannsikkerhet:  Innvilgelse av alle typer bevilling  skjer under forutsetning av at brannmyndighetene ikke har innvendinger i forhold til brannsikkerhet ved stedet eller lokalene (herunder også telt/lavvo)  arrangementet skal avholdes i.

Vaktordning:  Innvilgelse skjer under forutsetning av at innmeldte ordensvakter er godkjent av politiet, samt at ordensvaktene ikke konsumerer alkohol og/eller er påvirket av rusmidler i vakttiden, jfr.  § 4-3.

Det er Finnmark Politidistrikt som godkjenninger vakter. Ansvarlig for arrangementet må sende søknad til politiet med opplysninger om arrangementets art, tid og sted, størrelse (antall gjester), opplyse om skjenking/ikke skjenking, navn og tlf. på ansvarlig samt andre relevante opplysninger om arrangementet.

Politiet har eget skjema som skal fylles ut og sendes dem senest 3 uker før arrangementet skal avholdes.

 

 

Hva koster det?

Gebyrsatsene er i henhold til alkoholforskriften §6-2 og endres hvert år av helse og omsorgsdepartementet. Oppgitte satser er for 2023.

 • Gebyrsatsen for lukkede arrangementer, som for eksempel jubileer og firmafester, er for tiden 420 kroner pr dag.
 • Minstegebyret for åpne arrangementer, som for eksempel festivaler, er for tiden 5800 kroner. Størrelsen på det endelige bevillingsgebyret avhenger av hvor mye alkohol som omsettes. Senest 14 dager etter arrangementet må du sende en omsetningsoppgave til Alta kommune der du oppgir hvor mye alkohol som er solgt.

Du får ikke tilbakebetalt gebyret selv om søknaden ikke innvilges eller avlysning av arrangementet.

Hvordan søke?

I Alta kommunes retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikke er det et særskilt krav om vaktordning:
"Når det gis bevilling til enkeltanledning/ambulerende bevilling krever det at arrangør har ordens vakter som er godkjent av politiet og at disse ikke konsumerer alkohol eller er i påvirket av rusmidler i vakttiden"

Hvordan får du svar?

Behandlingstiden er inntil 14 dager,  men i  juli og august kan dette ta opptil 4 uker pga. ferieavvikling.

Alta kommune sender ut brev om vedtak via Altinn eller per e- post.

 1. Du logger deg inn i Altinn.
 2. I meldingsboksen i Altinn finner du meldingen fra Alta kommune. Når du går inn i meldingen finner du lenken, «Åpne elektronisk brev», til selve brevet (pdf). Klikker du på denne godtar du automatisk å motta brevet elektronisk. Ønsker du ikke å motta brevet elektronisk, kan du ignorere denne meldingen, og vi vil sende deg brevet som papirpost.
 3. Det digitale brevet vil være tilgjengelig i Altinn i en begrenset periode. Du må selv sørge for å ta vare på dokumentet, for eksempel ved å lagre det på lokal harddisk.
 4. Hvis det går mer enn to dager uten at det digitale brevet er åpnet, blir det skrevet ut og sendt deg som papirpost.

Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering av roller eller annet knyttet til bruk av Altinn, må du kontakte Altinn brukerservice.