Kommunen kan gi bevilling til å utvide en eksisterende skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning både på areal og  til å omfatte alkoholholdig drikk som ikke er omfattet av den gitte bevilling.

Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet. Hva som er en enkelt bestemt anledning må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Det sentrale er om arrangementet fremstår som et klart avgrenset arrangement. Momenter i en slik vurdering vil være tema, tidsramme mv.

Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement.

Søknadsskjema endrede vilkår for en enkelt anledning