Alta kommune har behov for ungdom i sommerjobb til å løse våre driftsoppgaver. Stell av grøntarealer, avfallshåndtering, vedlikehold av utendørs aktivitetsanlegg og friluftsområder er noen av oppgavene som skal løses i teamarbeid.

Arbeidsperioden er 3 uker for hver arbeidstaker om ikke annet er avtalt.

Arbeidssted er i all hovedsak i Alta-by, men vi trenger også ungdommer med oppmøtested i Talvik og i Kviby.

Dine arbeidsoppgaver

  • Være en viktig del av et godt team.
  • Søppelplukking og avfallshåndtering i by- og naturområder.
  • Plenklipping og skjøtsel av grønne områder.
  • Annet vedlikeholdsarbeid på lekeplasser og i aktivitets- og friluftsområder.

Arbeidet kan til tider være fysisk krevende.

For å ha sommerjobb hos oss må du

  • Være fylt 15 år før arbeidsperioden starter.
  • Ha bostedsadresse i Alta under arbeidsperioden.
  • Ha BankID klar for å kunne signere arbeidskontrakt og timelister.

Vi ønsker at du er

○ Positiv, hjelpsom og trives med å jobbe ute i team.  

Sommerjobb deles ut med loddtrekning. Blir du trukket ut tilbyr vi:

  • En gøy og lærerik arbeidsperiode ute sammen med andre ungdommer.
  • Arbeidstid fra 08:00-15:30.
  • Følgende lønnssatser:

Under 16 år: 161,- pr. time
16-17 år: 180,- pr. time
18-19 år: 205,- pr. time
Over 20 år: 210,- pr. time

Søknadsfristen gikk ut 14. april 2024.

Det kom 155 søknader der 25 vil bli trukket ut og tilbudt jobb.
Jobbtilbudet sendes ut på e-post.