Vi har 1 avdeling med 0-3 år og 2 avdelinger med 2-6 år.

Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving og kvalitetsutvikling. Vi er med i RSK Vest-Finnmark som er et samarbeidsorgan som jobber med kvalitetsutvikling i skole og barnehager. Vi tar i mot studenter fra UIT gjennom året. og er en læringsbedrift der vi har lærlinger i praksis hos oss.

Vi er en barnehage som trives ute i naturen. og uteområdet er vårt beste utviklings- og læringsarena. Og har fokus på fysisk aktivitet som skal fremme barnas bevegelse glede og motorisk utvikling. Vi legger vekt på lokal kultur der vi ønsker å skape kjennskap og tilhørighet til kulturen og nærmiljøet vi er en del av. Gamledager er blant annet et årlig tema hos oss, der vi setter perspektiv på samfunnets endring og utvikling, og avslutter med en gammeldagskafe med innhold fra gamle dager. Vi bruker nærmiljøet aktivt i søken etter gode opplevelser og erfaringer. 
Sunne måltider og matlaging er en del av hverdagen hos oss, som vil være med på å danne grunnlaget for matglede og sunne helsevaner. Vi har kjøkkenassistent i 50 % stilling.

Det siste året i barnehagen for skolebegynnere har vi 3 overnattingsturer og jakttur  i løpet av året.

Dagen i Åsen barnehage skal være allsidig og variert. En atmosfære preget av glede og humor.