I Alta kommune er det mulig å være med på å påvirke beslutningsprosesser og medvirke gjennom deltakelse i:

Politiske utvalg: oversikt over styrer, råd og utvalg i Alta kommune finner du på kommunens hjemmeside under politikk.

For barn og unge er det Ungdomsrådet i Alta. Her er link til deres facebookside: https://www.facebook.com/altaungdomsrad Ungdomsrådet har også en egen side i Alta-appen for barn og unge: https://samfunn.alta.kommune.no/ungdomsraadet

Brukerorganisasjoner representerer viktig kunnskap og erfaringer som er viktige å ha med seg når en skal utvikle tilbud og tjenester til barn og unge. Brukerorganisasjoner som Mental HelseVoksne for barnLPP (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse),LFB (Landforeningen for barnevernsbarn), NKS veiledningssenter for pårørende nord-NorgeBarn av rusmisbrukere og Forandringsfabrikken. Brukerorganisasjoner representerer viktig kunnskap og erfaringer som er viktige å ha med seg når en skal utvikle tilbud og tjenester til barn og unge. 

Medarbeiderundersøkelser for kommunens ansatte. Alta kommune skal gjennomføre i 2021 10-faktor Medarbeiderundersøkelsen. Gjennom medarbeiderundersøkelser kan kommunen blant annet sikre at ansatte har den kompetansen og de verktøyene som er nødvendig for å sikre forsvarlige tjenester.

Elevundersøkelsen. Gjennomføres hver høst fra 5.trinn og oppover til og med Vg3. På våren er det frivillig å delta i undersøkelsen. Resultatet av elevundersøkelsen brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Temaer som blir belyst i undersøkelsen er: 

  • trivsel
  • motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • hjem - skole samarbeid
  • støtte fra lærer
  • vurdering for læring
  • medvirkning
  • regler på skolen
  • trygt miljø
  • rådgivning