Gjennom grunnleggende kompetanseprogram til "Se meg tidlig" skal ansatte øve på å snakke med barn og skape trygge omgivelser. Ansatte skal være bevisst rundt egne verdier og holdninger. Ansatte skal gjennomgå ulike refleksjonsoppgaver:

  • hvor bevisst er du rundt dine egne verdier og holdninger?
  • hvordan oppfatter jeg barn?
  • hvordan ønsker jeg at barn og unge skal oppleve meg?
  • hvem vil jeg være i møtet med barn og unge?
  • hvordan vil vi at vår virksomhet skal bli oppfattet?

Trygghet for barn og unge er grunnleggende for å skape gode arenaer for mestring og utvikling. Barn og unge som er i trygge omgivelser blir glade barn, de lærer mest og de tørr mer. Oppdager en ansatt at et barn eller en ungdom har det vanskelig kan det være avgjørende for videre utvikling hvordan den ansatte møter barnet. Vi har en tendens til å legge barn og unges egenskaper som årsak. Et nyttig verdigrep kan være å tenke om barnet eller ungdommen at det ikke er vanskelig, men at det kan ha det vanskelig. En trygg og varm voksen kan gjøre stor forskjell.

Derfor skal ansatte som jobber med barn og unge ta i bruk og øve på samtaleverktøyet "SNAKKE". Her kan du lese mer om verktøyet: https://www.snakkemedbarn.no/