I forbindelse med dette arbeidet har Alta kommune utarbeidet informasjon spesielt rettet mot barn som pårørende. Du kan lese mer om kommunens tilbud til barn og unge, andre tilbud til barn og unge, rettigheter og individuell plan på kommunens hjemmeside: https://www.alta.kommune.no/barn-som-paaroerende.555047.no.html

Derom du er interessert i å lese mer om rettigheter og tilbud som finnes kan du finne informasjon her:

https://www.parorendesenteret.no/rettigheter/n%C3%A5r-barn-og-unge-er-p%C3%A5r%C3%B8rende

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder/informasjon-og-stotte-til-barn-som-parorende